Browsing: marketeer

Autoriti bolehlah didefinisikan sebagai “seorang pakar di mana pendapat dan pandangannya boleh diterima pakai”. Autoriti ini adalah sesuatu yang penting…